My Wallet

My Wallet
01
September
2013

MyWallet дава възможност напълно безплатно да разберете какво става с парите в портфейла ви. Сайтът позволява да проследите вашите приходи и разходи, състоянието на текущия бюджет, а календара известява за важни събития или сметки. На екрана винаги ще виждате касичка, която ще ви напомня да спестите някой лев от парите ви до момента. Интерфейсът е лесен и опростен без излишни опции, което позволява да се ползва, както от един човек, така и от домакинства. Тук е мястото, където лесно организирате своя бюджет,следите за какво и колко сте похарчили.

Използвани технологии:

  • HTML, CSS, jQuery (Ajax), PHP, MySQL
  • Bootstrap, CodeIgniter (Използван е единствено при отчетите)

http://mywallet.devgeorgiev.com

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on Twitter
Don't be selfish...
Leave a reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *